Yazı

ANAYASA MAHKEMESİNİN SİLAHIN MÜLKİYETİNİN KAMUYA GEÇİRİLMESİNİN MÜLKİYET HAKKINI İHLAL ETTİĞİNE VE YENİDEN YARGILAMA YAPILMASI GEREKTİĞİNE DAİR 13/04/2023 TARİHLİ KARARI

Anayasa Mahkemesi başvurucunun mülkiyetinde bulunan silahın kamu görevinden çıkarılmasına bağlı olarak üçüncü kişilere devir imkânı tanınmaksızın ya da herhangi bir tazminat yolu öngörülmeksizin doğrudan devlete devredilmesinin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

Yazı

ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILAN BİREYSEL BAŞVURU SONRASI VERİLEN İHLAL KARARI VE İHLALİN GİDERİLMESİNDE ETKİLİ BİR YOL OLARAK “YENİDEN YARGILAMA” KARARININ İCRASI

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen “yeniden yargılama” kararı ile Ceza Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yer alan “yargılamanın yenilenmesi” kavramları sıklıkla birbirleri ile karıştırılmakta ve birbirlerinin yerine geçecek şekilde kullanılmaktadır. Ancak bu iki kurum arasında çeşitli farklılıklar mevcuttur ve bu farklılıklar birçok Bireysel Başvuru Kararına yansımıştır.