Yazı

Büromuzca Takip Edilen Davalara İlişkin Kararlardan Örnekler

BÜROMUZCA TAKİP EDİLEN DAVALARA İLİŞKİN KARARLARDAN ÖRNEKLER TSK’DAN DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE İLİŞİĞİ KESİLENPERESONELE 375 KHK ‘YE GÖRE TAZMİNAT ÖDENMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KARAR KARARI VEREN MAHKEME : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) KARARIN TARİH VE SAYISI : Kararın Tarih ve Sayısı görülen lüzum üzerinepaylaşılmamıştır.OLAY : Davacının Disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilmesisonrası 375 sayılı KHK kapsamında tazminat ödenmesi talebinde...

Yazı

Büromuzca Takip Edilen Davalara İlişkin Kararlardan Örnekler

BÜROMUZCA TAKİP EDİLEN DAVALARA İLİŞKİN KARARLARDAN ÖRNEKLER TSK’DAN DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE İLİŞİĞİ KESİLEN PERSONELE 375 KHK ‘YE GÖRE TAZMİNAT ÖDENMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KARAR KARARI VEREN MAHKEME : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) KARARIN TARİH VE SAYISI : Kararın Tarih ve Sayısı görülen lüzum üzerinepaylaşılmamıştır.OLAY : Davacının Disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilmesisonrası 375 sayılı KHK kapsamında tazminat ödenmesi...

Yazı

Üste ve Amire Karşı Saygısızlık Disiplinsizliği

Üste ve Amire Karşı Saygısızlık Disiplinsizliği Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 05.07.2012 tarih ve 2012/82-89 sayılıkararında, sanığın amirine karşı hitaben ‘’size de bu şekilde soru sorulsa sizdeapışıp kalırdınız’’ şeklinde sözler sarf etmesi amire saygısızlık suçu olarak kabuledilmemiştir. Zira Türk Dil Kurumu sözlüğünde apışıp kalmak, şaşırmak olaraktanımlanmıştır.Askeri Ceza Kanununun 82. maddesi 1. fıkrası 6143 sayılı TSK DisiplinKanunu’nun...