BÜROMUZCA TAKİP EDİLEN DAVALARA İLİŞKİN KARARLARDAN

ÖRNEKLER

TSK’DAN DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE İLİŞİĞİ KESİLEN
PERESONELE 375 KHK ‘YE GÖRE TAZMİNAT ÖDENMESİ

GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KARAR

KARARI VEREN MAHKEME : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)

KARARIN TARİH VE SAYISI : Kararın Tarih ve Sayısı görülen lüzum üzerine
paylaşılmamıştır.
OLAY : Davacının Disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilmesi
sonrası 375 sayılı KHK kapsamında tazminat ödenmesi talebinde bulunulmuş
talebin reddedilmesi sonrası dava açılmış ve mahkeme şartları taşıdığı için
davacıya tazminat ödenmemesine yönelik işlemi iptal etmiş ve dolayısıyla
(12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak tutarında tazminat ödenmesine karar verilmiştir.
KARAR VE GEREKÇESİ : Yargılama sonrası Mahkeme DİSİPLİNSİZLİK
YOLUYLA TSK’dan çıkarılan davacıya 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun
39’uncu maddesi gereği 25 yılını doldurmadığı için toplu ödeme yapılması
gerektiğinden 375 sayılı KHK ‘nin 1’inci maddesine göre (12.105) gösterge
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat
ödenmesi gerekirken ödenme talebinin reddine dair işlemi hukuka aykırı
bularak iptal etmiştir.
ÖNEMLİ NOT BAHSE KONU TAZMİNAT MİKTARI 1270 TL CİVARINDADIR.
25 yılını doldurmadıkları için haklarında toptan ödeme hükümleri
uygulananlara, (istifa eden, disiplinsizlik yoluyla TSK’dan çıkarılan
personele ve görevde ölenlerin kanuni mirasçılarına) ödenmesi
gerekmektedir.

Av. Yalçın TORUN

UYARI
Web sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları
Av.Yalçın TORUN’a aittir. Bu yazılı metin hak sahipliğinin tespiti amacıyla
zaman içerikli elektronik imza ile muhafaza edilmektedir. Sitemizdeki yazılı
metinler avukat meslektaşlarımız tarafından dilekçelerinde serbestçe
kullanılabilir, fakat metinlerin tamamının, bir kısmının veya özetinin atıf
yapılmaksızın başka web sitelerinde yayınlanmasına iznimiz yoktur

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir