Yazı

Disiplin Cezalarına İdarenin Takdir Yetkisi

DİSİPLİN CEZALARINDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİ a. Terim Sorunu TSK Disiplin Kanununun 6.maddesinde disiplin cezası vermeye yetkilikılınmış şahıs ve kurumların takdir hakkından bahsedilmiştir.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. b. İdarenin Takdir Yetkisi /Hakkı Kavramı İdarenin takdir yetkisi/hakkı değişik yazarlarca aşağıda belirtildiği gibi değişikşekillerde tanımlanmıştır. Sıddık Sami ONAR’a göre idare hukukunda temel prensipidarenin hukuka bağlılığıdır. İdari faaliyetlerin hukuk kaideleri ile tahdit edilmesiprensibinin...

Yazı

Disiplin Cezalarında İdarenin Takdir Yetkisi

Disiplin Cezalarında İdarenin Takdir Yetkisi 1. Terim Sorunu TSK Disiplin Kanununun 6.maddesinde disiplin cezası vermeye yetkili kılınmış şahıs ve kurumların takdir hakkından bahsedilmiştir. 2. İdarenin Takdir Yetkisi /Hakkı Kavramı İdarenin takdir yetkisi/hakkı değişik yazarlarca aşağıda belirtildiği gibi değişik şekillerde tanımlanmıştır. Sıddık Sami ONAR’a göre idare hukukunda temel prensip idarenin hukuka bağlılığıdır. İdari faaliyetlerin hukuk kaideleri...