YARALANAN VE SAKAT KALAN ASKER PERSONELİN HAKLARI

Yaralanma. geçici işgücü kaybını, sakatlanma ise vücutta meydana gelen
fonksiyon kaybını ifade etmektedir. Her iki durumun da sağlık raporu ile tespit
edilmesi gerekir.

 1. VAZİFE DIŞINDA YARALANAN/SAKATLANAN PERSONELE SAĞLANAN
  HAKLAR
  En az 10 yıldır sigortalı olmak ve 1800 gün prim yatırmış olmak ( başkasının
  bakımına muhtaç olmak durumu için 5 yıl ve 990 gün prim yatırmış olmak),
  malüllüğün ( hastalığın rahatsızlığın) çalışmaya başladıktan sonra ortaya
  çıkması ve sağlık raporu ile tespit edilmesi durumunda ; adi malüllük aylığı
  bağlanır.
 2. VAZİFE ESNASINDA YARALANAN SAKAT KALAN PERSONELE
  SAĞLANAN HAKLAR
  A. NAKDİ TAZMİNAT KANUNU KAPSAMINDAKİ TAZMİNAT
  a) İç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve
  tahkiki veya trafik ve yol güvenliğini sağlamak, kara sınırlarının
  korunmasında görevlendirilen yada uçuş paraşüt dalgıç vbg. görevleri
  ifa ederken yaralanan veya sakat kalan personele ödenir.
  b) En yüksek devlet memuru aylığının 100 katı tutarındaki meblağın,
  yaralanmalarda %’20 sine kadar (her gün için %1) sakatlıklarda %25-75
  arasındaki tutarın kendilerine ölüm hakinde mirasçılarına bu tazminat
  ödenir.
  B. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA SAKAT KALAN
  PERSONEL
  a) Nakdi tazminat ödenir.
  b) Malul olanlarla, ölenlerin dul ve yetimlerine görevde olan emsallerinin
  almakta oldukları aylıklardan az olmayacak şekilde aylık bağlanır.
  c) Malül olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine 30 yıl hizmet yapmış gibi
  emekli ikramiyesi ödenir. (Erbaş ve erler hariç)
  d) SGK tarafından Tütün İkramiyesi ödenir.
  e) Öğrenim gören çocuklarına SGK tarafından öğrenim yardımı yapılır.
  f) OYAK Malüliyet yardımı yapılır.
  g) Kira yardımı ve kamu konutlarından yararlandırılır.
  h) OYAK Konut Kredisi verilir
  i) Toplu Konut Fonundan faizsiz konut kredisi kullandırılır.
  j) Halk Bankası destek kredisi verilir.

k) Gümrüksüz araç ithali
l) Vergi indiriminden yaralanır
m) Yakınlarından birine iş temin edilir.
n) Kardeşlerinden veya çocuklarından biri yerli askerlik şubesine yakın bir
yerde askerlik hizmetini yapar
o) TSK’da kalarak belirli görevleri yapmasına olanak sağlanır.
p) Dayanışma vakfı/er-erbaşlar için Mehmetçik vakfınca yardım sağlanır.
q) Gazilik ünvanı verilir
C. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMI DIŞINDA SAKAT KALAN
VAZİFE MALÜLÜ PERSONEL
a) SGK tarafından tütün ikramiyesi ödenir.
b) SGK tarafından vazife malüllüğü aylığı bağlanır
c) Öğrenim gören çocuklarına SGK tarafından öğrenim yardımı yapılır.
d) OYAK Malüliyet yardımı yapılır.
e) OYAK Konut Kredisi verilir
f) Gümrüksüz araç ithali
g) Vergi indiriminden yaralanır
h) Nakdi tazminat kanunu kapsamında ise tazminat ödenir.
I)TSK’da kalarak belirli görvleri yapmasına olanak sağlanır.
j) Dayanışma vakfı/er-erbaşlar için Mehmetçik vakfınca yardım sağlanır
k) Şartları varsa gazilik ünvanı verilir.

Av. Yalçın TORUN

UYARI
Web sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları Av.Yalçın
TORUN’a aittir. Bu yazılı metin hak sahipliğinin tespiti amacıyla zaman içerikli
elektronik imza ile muhafaza edilmektedir. Sitemizdeki yazılı metinler avukat
meslektaşlarımız tarafından dilekçelerinde serbestçe kullanılabilir, fakat metinlerin
tamamının, bir kısmının veya özetinin atıf yapılmaksızın başka web sitelerinde
yayınlanmasına iznimiz yoktur

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir