ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARINA SAĞLIK SEBEBİYLE KABUL EDİLMEYEN PERSONELİN AÇABİLECEĞİ DAVALAR

OLAY ÖZETİ: Astsubay Meslek Yüksek Okulu seçme sınavına girmeye hak
kazanan davacıya Kara Harp Okulu komutanlığında kurulan Geçici Sağlık
Kurulunca Askeri Öğrenci Olamaza Sağlık Kurulu raporu verilmiştir. Rapora
yapılan itirazda daha sonraki raporda da Hava Harp Okulu Komutanlığı Geçici
Sağlık Kurulunda Askeri Öğrenci Olamayacağına karar verilmiştir.
Raporlarda belirtilen özürlerin davacıda bulunmadığı gerekçesiyle alınmama
işleminin iptalini talep eden bir dava açılmıştır. Davacı Mahkemece Hacettepe
Üniversitesine sevk edilmiş ve davacının askeri öğrenci olmasına engel
teşkil edecek bir sağlık sorunu olmadığı yönünde rapor düzenlenmiştir. Bu
rapora istinaden dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Ankara 4. İdare Mahkemesi E.2014/1623, K 2015/858 sayılı Kararı

Av. Yalçın TORUN

UYARI
Web sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları
Av.Yalçın TORUN’a aittir. Bu yazılı metin hak sahipliğinin tespiti amacıyla
zaman içerikli elektronik imza ile muhafaza edilmektedir. Sitemizdeki yazılı
metinler avukat meslektaşlarımız tarafından dilekçelerinde serbestçe
kullanılabilir, fakat metinlerin tamamının, bir kısmının veya özetinin atıf
yapılmaksızın başka web sitelerinde yayınlanmasına iznimiz yoktur

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir