Yazı

Kamu Görevlilerinin Görev Esnasındaki Fiilleri Nedeniyle Şahsi Sorumluluğu

KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREV ESNASINDAKİ FİİLLERİ NEDENİYLE ŞAHSİ SORUMLULUĞU 1. İDARENİN ZARARDAN SORUMLULUĞU Anayasa ve kanunlarla kamu hizmetlerini yerine getirmekle gö­revli kılınan idare, bu görevini yerine getirirken bazı zararlara yol açabilir. İdare bir zarara yol açmış ise, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, idare hukuku kurallarına göre sorumlu tutulur. Hukuk devleti ilkesini benimseyen pek çok hu­kuk sisteminde...

Yazı

Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat

KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT b. Son verme davası: Başlamış bir ihlalin devam ediyor olması halinde açılan dava türüdür. Amaç zararın artmasının engellenmesidir.c. Tespit davası : Bir eda davasının açılamadığı durumlarda kişilik hakkına yönelik bir saldırı olup olmadığının tespiti amacıyla açılan dava türüdür.d. Düzeltme ve üçüncü kişilere bildirme : Diğer dava türleriyle amaca ulaşılmakla...

Yazı

Kamulaştırma, Acele Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Halleri

Kamulaştırma, Acele Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Halleri1.GirişBu çalışmada “Kamulaştırma, Acele Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Halleri”konusu; kamulaştırma kavramı ve hukukumuzdaki yeri, kamulaştırmanın satın alma yoluylagerçekleştirilmesi, kamulaştırmanın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmasıyoluyla gerçekleştirilmesi, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma başlıkları altındaincelenmiştir.2.Kamulaştırma Kavramı ve Hukukumuzdaki YeriA)Genel OlarakKamulaştırma, kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel...