Karşılaştırmalı hukukta ve Türk hukukunda hukukçunun ilgisini her geçen gün daha fazla çeken ve önemi giderek artan teminat mektupları konusundaki çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümde kısaca banka teminat mektubunun tanımı, unsurları tarafları ve teminat mektubu ile oluşturulan hukuki ilişkinin niteliği ve bu kapsamda garanti sözleşmesi üzerinde durulacaktır.

Çalışmamızın ikinci bölümünde ise kısaca yabancı unsurlu sözleşmelerden doğacak borç ilişkilerinde uygulanacak hukukun tespitine yönelik bilgi verildikten sonra milletlerarası unsura sahip teminat mektuplarına uygulanacak hukukun
tespiti konusu işlenecektir.
Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise teminat mektuplarına uygulanacak hukukun tespitinde karşılaşılan problemler ve bu kapsamda vasıflandırma, doğrudan uygulanan normlar, kamu düzeni konuları üzerinde durulduktan sonra, çalışmamız incelediğimiz konuların genel bir değerlendirmesini ve sonuçlarını içeren sonuç kısmı ile tamamlanacaktır

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir