Disiplin soruşturmasına başlanmasına ve disiplin cezalarının verilmesine yönelik zamanaşımı süreleri nelerdir?

İlgililerin fiillerin işlendiğinin disiplin amiri tarafından öğrenildiği tarihten itibaren, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kısa ve uzun süreli durdurma cezalarında bir ay içinde; meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezasında altı ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğramaktadır.

Soruşturmanın tamamlanması için ise bir süre şartı bulunmamaktadır. Ancak disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğramaktadır.

Av.Meryem KILIÇ

Av.Yalçın TORUN 

Av.Semih Ali GÜLER

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir