Yazı

Jandarma Personelinin Tercih Dışı Yerlere Atanması İşleminin İptali Mümkün müdür?

Atama işlemi idari bir işlem olup, hukuka aykırı idari işlemlerin iptali için idari yargıda iptal davası açılabilir. 30 Mayıs 20203 tarihinde jandarma personeli genel atamaya tabi tutulmuştur. Jandarma Genel Komutanı, Genel Komutan Yardımcıları, generaller, bölge ve il jandarma komutanları dışında kalan personel İçişleri bakanı tarafından valilik emrine atanmakta ve bunların istihdam yerleri, il içi yer değiştirmeleri vali tarafından yapılmaktadır.

Yazı

Tercih Dışı Yerlere Atanma İşleminin İptali Mümkün müdür?

Tercih Dışı Yerlere Atanma İşleminin İptali Mümkün müdür? AYİM 02.02.2005 tarih ve E.2005/150, K.2005/171 sayılı kararında “davacının ihtiyaçbulunan garnizona ataması isteminin dikkate alınmayarak başka garnizonaatanmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” kararı vermiştir. Aynı zamandaatamalarda sıra esası ve garnizon derecesi dikkate alınması gerekmektedir.Buna ilişkin olarak AYİM’in 12.09.2006 tarih ve E.2006/440 K.2006/753 sayılı kararıile “garnizon hizmet süresini dolduran davacının...