Yazı

Sözleşmelere Konulacak Vergi Ödeme Yükümlülüğü ve Bu Kapsamda Rücu Davaları

SÖZLEŞMELERE KONULACAK VERGİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BU KAPSAMDA RÜCU DAVALARI Vergi Usul Kanunu madde 8.de ‘’Vergi kanunlarıyla kabul edilen hallermüstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özelmukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.’’ düzenlemesi mevcuttur. Bu kapsamdavergiyi doğuran olayın gerçekleşmesinden sonra vergi idaresinin muhatapları budüzenleme dikkate alınarak belirlenecektir. Vergi yükümlüsü, vergi kanunlarına görekendisine vergi borcu terettübeden gerçek...

Yazı

Vergi Suç ve Kabahatleri

VERGİ SUÇ VE KABAHATLERİ Vergi suçları ve kabahatleri 213 SAYILI Vergi Usul Kanunu 331-376 maddeleri arasındadüzenlenmiş olup, Türk Ceza Kanunun ve Kabahatler kanunu da bu suçlar iç.in uygulanmaktadır.Vergi suçları vergi mahremiyetini ihlal, mükellefin özel işlerini yapmak ve kaçakçılık suçlarıdır.Vergi kabahatleri ise vergi ziyaı( 1. derece ve 2. derece- genel usulsüzlük ) , usulsüzlük (özelusulsüzlük) kabahatleridir.Vergi...

Yazı

Merkezi Türkiye’de Bulunmayan Yabancı Şirketlerin Vergilendirilmesi

MERKEZİ TÜRKİYE’DE BULUNMAYAN YABANCI ŞİRKETLERİNVERGİLENDİRİLMESİ 1)Genel OlarakBu çalışmada “Merkezi Türkiye’de Bulunmayan Yabancı Şirketlerin Vergilendirilmesi”konusu; vergi ödevi ve kurumların vergi mükellefiyeti, tam mükellefiyet-dar mükellefiyetayrımı bağlamında yabancı şirketlerin vergi mükellefiyeti, dar mükellef yabancı şirketlerintabi olduğu vergilendirme usulü ve çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik anlaşmalarbaşlıkları altında incelenmiştir. 2)Vergi Ödevi ve Kurumların Vergi MükellefiyetiVergi, devletin kamu giderlerini karşılamak için kişilerden...