Yazı

Nakdi Tazminat

NAKDİ TAZMİNAT İçgüvenlik (terör) ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilen Jandarma Genel Komutanlığı veya Silahlı kuvvetler personeli ile bu personelin yaptıkları görev nedeniyle saldırıya uğrayan eş, füru, ana, baba ve kardeşleri hayatlarını kaybetmeleri yaralanmaları veya sakat kalmaları halinde nakdi tazminata hak kazanırlar. Bu tazminatın miktarı ve ödenme şekli ilgili kanun...

Yazı

Sicilin Önemi ve Sicil İptal Davaları

SİCİLİN ÖNEMİ VE SİCİL İPTAL DAVALARI Bilindiği üzere; askerlik müessesesinde her türlü yükselme, taltif, yurtiçi ve yurtdışıkurs, öğrenim ve görevlendirmelerde personelin sicilleri büyük önem arz etmektedir.Şu anda da sicil dönemi içerisinde bulunuyoruz. Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 5’incimaddesi ‘’Sicil üstleri; bu görevin önemini göz önünde tutarak, sicil belgelerindekinitelikleri tam bir tarafsızlık, adalet ve vicdani kanaatle değerlendirmektensorumludurlar. Aksi...

Yazı

Atamaların Genel İlkeleri ve İl İçi Atamalar

Atamaların Genel İlkeleri ve İl İçi Atamalar 1. MEVZUAT      a. Anayasa Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 07/05/2004 – 5170 S.K./1. md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür....